Med ett effektivt rumsbokningssystem förenklar du vardagen på jobbet

Tekniken får en allt mer framträdande roll på arbetsplatser runtom i landet. Utvecklingen går framåt hela tiden och nu för tiden är det inte ovanligt med flera olika inlogg till olika system på jobbet. Men en sak som har stannat i förra milleniet är rumsbokningsystem för konferensrum.

Och det är verkligen konstigt när man stannar upp och tänker på det. Vi har massa komplicerade system för kommunikation, HR och löneutbetalningar men många arbetsplatser använder sig fortfarande av interna chattar eller lappar för att boka mötesrum.

Genom att använda sig av ett smart rumsbokningssystem så underlättar arbetsplatsen för både de anställda, såväl som för arbetsgivaren. Genom rumsbokningssystemet från pronestor så kan alla som jobbar på arbetsplatsen enkelt och smidigt se vilka rum som är lediga under vilka tider. De anställda kan sedan boka rummet från vilken enhet som helst, oavsett var de befinner sig.

Förenkla och effektivisera möteskulturen på arbetet

På arbetsplatser där det hålls mycket möten är det tyvärr inte ovanligt att småtjafs och bråk bryter ut kring vilka som egentligen hade bokat rummet en specifik tid. Om bokningssystemet som används är olika listor utanför rummet så är det lätt hänt att förvirring uppstår. Detta påverkar inte bara arbetsplatsen negativt socialt, utan minskar också produktiviteten enormt.

I Pronestors smarta rumsbokningssystem blir detta ett minne blott då alla på arbetsplatsen kan se vilka bokningar som gäller. För större arbetsplatser kan det vara svårt att välja vilket rum man ska använda sig av. I rumsbokningssystemet kan man inte bara se vilka mötesrum som är tillgängliga för stunden, man kan också se hur många som får plats och vilken utrustning som finns att tillgå.

Alla dessa funktioner låter förmodligen fantastiska. Men det kan vara dyrt och krångligt att införa ny teknik på en arbetsplats. De anställda måste först lära sig programmet och sedan vänja sig vid att använda det. Detta har Pronestor tänkt på och har därför integrerat programmet in i Officepaketet.  

Pronestors rumsbokningssytem samlar även in data kring mötena som hålls på arbetet. Ledningen kan då se exakt vilka mötesvanor som finns inom verksamheten och kan sedan använda informationen för att ta beslut kring hur möten kan effektiviseras.